Δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΑΔΜΗΕ (ΠΡΩΗΝ ΔΕΗ)

Onlain bookmaker bet365.com - the best bokie

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Εγκατάσταση Υπογείων Καλωδίων 150 KV Μόνωσης XLPE καλωδίου, PILOT και Υποδομής τοποθέτησης καλωδίων οπτικών ινών στις διασυνδετικές γραμμές, «Κ/Δ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – Υ/Σ ΧΑΛΚΙΔΟΝΑΣ & Υ/Σ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ – ΚΥΤ ΑΧΑΡΩΝΩΝ» ΔΚΣΔ-162 2.970.000,00 €
2 Εγκατάσταση Υπογείων Καλωδίων 150 KV Μόνωσης XLPE και καλωδίου, PILOT στη γραμμή Υ/Σ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ – Α.Δ. ΑΙΓΑΛΑΙΩ ΔΜΚΛΔ-137/2101501 970.000,00 €
3 Κατασκευή Γραμμής Μεταφοράς 400 KV ΤΡΙΚΑΛΑ ΑΡΑΧΘΟΣ 1373402 8.217.168,01 €

Σημείωση...

Το έργο Νο 3 αναλήφθηκε από την κοινοπραξία RWE SOLUTIONS (42%) – ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε. (58%) ενώ εκκρεμεί επίδικη απαίτηση κατά της ΔΕΗ ποσού ως κεφάλαιο € 10.428.786,86 και τόκων €5.588.228,74 έως 31/12/005 σύνολο € 16.017.015,60. Η συνολική απαίτηση ποσού € 16.017.015,60 έχει εκχωρηθεί κατά 100% στην ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε.


Официален блог на WebEKM EKM очаквайте сайта онлайн скоро.

Download Free Templates http://bigtheme.net/ free full Wordpress, Joomla, Mgento - premium themes.