κοινωνικός ισολογισμός

Onlain bookmaker bet365.com - the best bokie

Κάντε κλικ στις επικεφαλίδες για τους ετήσιους κοινωνικούς ισολογισμούς...

Κοινωνικός ισολογισμός για το έτος 2012

Αμοιβές προσωπικού
3.400.929,86 €
Φόρος παγίων
11.378,18 €
Αγορές Α' & Β' υλών
4.174.247,95 €
Αμοιβές τρίτων
3.601.158,87 €
Πληρωμές προς το δημόσιο
3.933.148,02 €
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
612.105,43 €
Φ.Π.Α. 2.392.925,25 €
Φόρος εισοδήματος
711.390,00 €
Λοιποί φόροι
216.727,34 €
Ασφαλιστικά ταμεία
2.664.385,64 €
Δικαιώματα μετόχων
657.939,27 €
ΣΥΝΟΛΟ 18.443.187,79 €

Κοινωνικός ισολογισμός για το έτος 2011

Αμοιβές προσωπικού
4.215.977,36 €
Φόρος παγίων
192.568,22 €
Αγορές Α' & Β' υλών
3.524.143,00 €
Αμοιβές τρίτων
4.141.473,77 €
Πληρωμές προς το δημόσιο
5.995.099,24 €
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
576.244,53 €
Φ.Π.Α. 3.010.297,39 €
Φόρος εισοδήματος
1.225.335,84 €
Λοιποί φόροι
1.183.221,48 €
Ασφαλιστικά ταμεία
3.207.640,70 €
Δικαιώματα μετόχων
4.581.482,46 €
ΣΥΝΟΛΟ 25.858.384,75 €

Κοινωνικός ισολογισμός για το έτος 2010

Αμοιβές προσωπικού
3.940.641,22 €
Φόρος παγίων
531.839,94 €
Αγορές Α' & Β' υλών
2.579.038,42 €
Αμοιβές τρίτων
4.780.693,95 €
Πληρωμές προς το δημόσιο
8.446.031,91 €
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
326.085,80 €
Φ.Π.Α. 3.644.639,69 €
Φόρος εισοδήματος
2.275.598,02 €
Λοιποί φόροι
2.199.708,40 €
Ασφαλιστικά ταμεία
3.327.021,60 €
Δικαιώματα μετόχων
6.085.576,03 €
ΣΥΝΟΛΟ 29.690.843,07 €

Κοινωνικός ισολογισμός για το έτος 2009

Αμοιβές προσωπικού
4.078.262,45 €
Φόρος παγίων
550.498,84 €
Αγορές Α' & Β' υλών
 3.636.869,65 €
Αμοιβές τρίτων
6.442.245,92 €
Πληρωμές προς το δημόσιο
7.501.459,32 €
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
296.703,97 €
Φ.Π.Α. 3.970.057,16 €
Φόρος εισοδήματος
1.581.584,98 €
Λοιποί φόροι
1.653.113,21 €
Ασφαλιστικά ταμεία
3.575.283,68 €
Δικαιώματα μετόχων
4.138.250,85 €
ΣΥΝΟΛΟ 29.922.870,71 €

Κοινωνικός ισολογισμός για το έτος 2008

Αμοιβές προσωπικού
3.755.505,86 €
Φόρος παγίων
2.096.606,68 €
Αγορές Α' & Β' υλών
5.502.042,41 €
Αμοιβές τρίτων
5.317.015,53 €
Πληρωμές προς το δημόσιο
5.977.616,67 €
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
225.551,71 €
Φ.Π.Α. 3.140.820,69 €
Φόρος εισοδήματος
1.706.067,15 €
Λοιποί φόροι
905.177,12 €
Ασφαλιστικά ταμεία
3.035.360,17 €
Δικαιώματα μετόχων
5.236.973,85 €
ΣΥΝΟΛΟ 30.921.121,17 €

Σύνολα

Αμοιβές προσωπικού
19.391.316,75 €
Φόρος παγίων
3.382.891,86 €
Αγορές Α' & Β' υλών
19.416.341,43 €
Αμοιβές τρίτων
24.282.588,04 €
Πληρωμές προς το δημόσιο
31.853.355,15 €
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
2.036.691,44 €
Φ.Π.Α. 16.158.740,18 €
Φόρος εισοδήματος
7.499.975,99 €
Λοιποί φόροι
6.157.947,55 €
Ασφαλιστικά ταμεία
15.809.691,79 €
Δικαιώματα μετόχων
20.700.222,46 €
ΣΥΝΟΛΟ 134.836.407,49 €

social balance sheet

Официален блог на WebEKM EKM очаквайте сайта онлайн скоро.

Download Free Templates http://bigtheme.net/ free full Wordpress, Joomla, Mgento - premium themes.