δείκτες

Onlain bookmaker bet365.com - the best bokie

Δείκτες ρευστότητας

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
  2008 2009 2010 2011 2012
Κυκλοφορούν ενεργητικό
22.135,91 28.229,76 27.762,70 28.755,81 25.070,25
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
18.123,55 22.651,00 29.971,95 23.520,23 21.895,48
  0,84 0,98 0,94 1,18 1,31

liquidity ratio


Δείκτες αποδοτικότητας

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
  2008 2009 2010 2011 2012
Αποτελέσματα προ φόρων
6.943,00 5.719,84 8.961,17 5.806,82 1.475,10
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
19.462,19 18.222,68 24.387,48 26.828,18 27.340,94
  35,67% 31,39% 36,74% 21,64% 5,40%
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
  2008 2009 2010 2011 2012
Αποτελέσματα προ φόρων
τόκων & αποσβέσεων
(EBIDTA)
9.446,51 7.954,15 10.689,13 7.718,19 2.565,65
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
19.462,19 18.222,68 24.387,48 26.828,18 27.340,94
  48,54% 43,65% 43,86% 28,77% 9,38%

profitability ratio


Δείκτες αποτελεσματικότητας

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ
  2008 2009 2010 2011 2012
Πωλήσεις 32.949,61 34.947,79 29.037,85 26.890,21 22.904,88
Πάγιο ενεργητικό
42.113,53 48.194,63 47.907,71 48.723,66 44.736,55
  0,78 0,73 0,61 0,55 0,51
ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ
  2008 2009 2010 2011 2012
Πωλήσεις 32.949,61 34.947,79 29.037,85 26.890,21 22.904,88
Πάγιο ενεργητικό 19.977,62 19.964,87 20.145,01 19.967,85 19.666,30
  1,65 1,75 1,44 1,35 1,16

efficiency ratio

Официален блог на WebEKM EKM очаквайте сайта онлайн скоро.

Download Free Templates http://bigtheme.net/ free full Wordpress, Joomla, Mgento - premium themes.