σχετικά με εμάς

Onlain bookmaker bet365.com - the best bokie

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ 6206) στην 6η Τάξη για τις ακόλουθες κατηγορίες έργων.

» Ηλεκτρομηχανολογικά
» Βιομηχανικά / Ενεργειακά
» Οδοποιία
» Οικοδομικά
» Υδραυλικά
» Λιμενικά

Η Εταιρεία είναι επίσης μέλος του Τ.Ε.Ε. (Α.Μ. 598), του Σ.Α.Τ.Ε. (Α.Μ. 404), του Σ.Τ.Ε.Α.Τ. (Α.Μ. 61), της Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Οργάνωσης Μεγάλων Ηλεκτρικών Δικτύων Υψηλής Τάσης CIGRE και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ΑΗΚ (Α.Μ. 301/102055).

Είναι εξειδικευμένη σε ειδικά έργα, ήτοι διανομή ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης, εναέρια και υπόγεια δίκτυα μεταφοράς υψηλής τάσης 150 KV και 400 KV. Επίσης σε έργα του ΟΤΕ με κλειδί στο χέρι. Τα τελευταία χρόνια έχει κατασκευάσει με απόλυτη επιτυχία έργα και οικοδομικά, οδοποιίας, λιμενικά, υδραυλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.


Διοικητικό Συμβούλιο

Σπύρος Σουρτζής Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλοας
Παναγιώτης Λουκέλης Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος
Χρήστος Μάρκου Μέλος
Στέφανος Καρακατσάνης Μέλος
Ηλίας Αβράμπος Μέλος
Ιωάννης Σουρτζής Μέλος

Την Εταιρεία εκπροσωπεί ο Σπύρος Σουρτζής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. Τα ονόματα που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αλλάξουν, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της Εταιρείας και σύμφωνα πάντα με τις κείμενες διατάξεις.


1964
Ο Σπύρος Σουρτζής ξεκινά τις δραστηριότητες του ως τεχνίτης στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών έργων της ΔΕΔΔΗΕ (πρώην Δ.Ε.Η.)
1978
Η Εταιρεία ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε. (πρώην Σ.Χ. ΣΟΥΡΤΖΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.) αποτελεί τη συνέχεια της ατομικής δραστηριότητας του Σπύρου Σουρτζή, ο οποίος ως εργολάβος αναλαμβάνει την κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων της ΔΕΔΔΗΕ (πρώην Δ.Ε.Η.)
1988
Ιδρύεται η Εταιρεία Σ.Χ. ΣΟΥΡΤΖΗΣ Α.Τ.Ε.Ε. με εργοληπτικό πτυχίο Ε’ τάξης για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά και Ενεργειακά
1992
Η Εταιρεία κατατάσσεται στην Γ’ τάξη έργα Υδραυλικά υπό πίεση
1993
Το εργοληπτικό της πτυχίο αναβαθμίζεται στην ΣΤ’ τάξη για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά και Ενεργειακά
1997
Η Εταιρεία αποκτά πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9002 σαν αναγνώριση των ποιοτικών παροχών που προσφέρει στους πελάτης της (σήμερα EN ISO 9001:2008)
1999
Το εργοληπτικό πτυχίο της Εταιρείας αναβαθμίζεται στην Ζ’ τάξη
2002
Εξαγοράζει την Εταιρεία «Στερέα Τεχνική Α.Ε.» την οποία απορροφά και κατατάσσεται στην 5η τάξη Γενική
2003
Αλλάζει την επωνυμία της και από «Σ.Χ. ΣΟΥΡΤΖΗΣ Α.Τ.Ε.Ε.» γίνεται «ΣΧΣ Α.Τ.Ε.Ε.»
2004
Μεταφέρει την έδρα της από την οδό Ευτυχίδου 10 στην οδό Ευτυχίδου 45 στο Παγκράτι στην Αθήνα
2009
Το πτυχίο της αναβαθμίζεται στην 6η τάξη Γενική

Официален блог на WebEKM EKM очаквайте сайта онлайн скоро.

Download Free Templates http://bigtheme.net/ free full Wordpress, Joomla, Mgento - premium themes.